ArcelorMittal, het Ministerie van Economie en SUDCAL hebben op 11 januari officieel het startschot gegeven voor een innoverend project om de warmte die door de installaties van de fabriek wordt gegenereerd, te recycleren en toe te voeren aan het stadsverwarmingsnet van de wijk Belval.

Dit project is een initiatief van ArcelorMittal en maakt deel uit van het beleid van duurzame ontwikkeling van de groep in Luxemburg. Dit komt tot uiting in verschillende initiatieven om het elektriciteitsverbruik van de installaties te verminderen, het aardgasverbruik te verminderen, te besparen op het water dat nodig is voor de koeling van de installaties, en bijproducten van staal te recycleren en terug te winnen. Dit initiatief werd onmiddellijk en zonder voorbehoud gesteund door het Ministerie van Economische Zaken en door SUDCAL.

De oplossing bestaat erin de rookgassen die bij ongeveer 400°C uit de opwarmoven van de damwandwalserij komen, te gebruiken om water te verwarmen via een warmtewisselaar alvorens het in het verwarmingsnet van de naburige wijk te voeren.

De meest voorkomende milieugerelateerde projecten hebben betrekking op Net Zero-beloften en acties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door te werken rond energieomschakeling (overschakeling op zonne- of windenergie, vermindering van het energieverbruik of hergebruik van energie)

In de vastgoedontwikkeling zien we een verschuiving van milieuneutrale gebouwen op het gebied van energie- en watergebruik naar milieupositieve gebouwen, die meer energie en water opwekken dan het gebouw verbruikt en het overschot delen met de naburige ecosystemen.