Duurzame cacao- en chocoladeproducten van HORIZONS worden door Barry Callebaut verkocht met een premie die wordt gebruikt om de levensomstandigheden van cacaoboeren en hun gemeenschappen te helpen verbeteren. Deze premies gaan naar de Cocoa Horizons Foundation voor de financiering van duurzame activiteiten in verband met cacao, zoals begeleiding en ondersteuning van boeren, de distributie van cacao- en niet-cacao-zaailingen en de ontwikkeling van gemeenschappen, in een transparant en extern geverifieerd proces. De Cocoa Horizons Foundation fungeert als platform voor chocoladebedrijven en andere donateurs om te investeren in duurzame cacao. Ze doet een beroep op deskundige partners zoals Barry Callebaut om de duurzaamheidsactiviteiten uit te voeren.

  • Vervanging van suiker uit maïs en tarwe door suiker uit huishoudelijk en houtafval: veiligstelling van de bevoorrading voor de volgende generatie en tegen een betere prijs
  • Drijvende boerderij: een melkveehouderij in de haven van Rotterdam gebouwd op een boot (koeien op een boot), die met elektrische voertuigen melk en yoghurt levert in het centrum van de stad
  • Reserveonderdelen gemaakt met 3D-printer in plaats van spoedbestellingen in te vliegen
  • Wegwerken van zwakke punten in de toeleveringsketen om de gevolgen van grote externe gebeurtenissen zoals pandemieën, incidenten in de toeleveringsketen (geblokkeerde schepen), sancties of oorlogsvoering te verzachten.