COVID-19 heeft ernstige gevolgen gehad voor de bewoners van een dorp in het district Gopalganj in Bangladesh, die hun inkomstenbronnen zijn kwijtgeraakt door de impact van COVID-19 op het toerisme. Ze lijden aan een aantal ernstige ziekten, die te wijten zijn aan een totaal gebrek aan hygiëne en zuiver water. Mijn project gebruikt de SDG’s om een lokale circulaire economie in het dorp te creëren, door hen te informeren over sanitaire voorzieningen, afvalverwijdering, behoud van hun waterbronnen, hygiëne en het belang van handen wassen om COVID en andere infecties te voorkomen, en zo hun weerstand tegen de gevolgen van COVID-19 op te bouwen door de gezondheid en werkgelegenheid te verbeteren, terwijl de lokale biodiversiteit en het milieu worden hersteld.

De impactcijfers zijn:

  1. Opleiding duurzame landbouw aan 94 mannen
  2. Opleiding duurzame pluimveehouderij aan 113 vrouwen
  3. Zes workshops milieueducatie voor 161 kinderen
  4. Landbouwproductie van het dorp (rijst, linzen, groenten) 40% van de productie voedt alle dorpelingen, 60% genereert inkomsten
  5. Pluimveeproductie door vrouwen: 40% van de eieren geproduceerd voor dorpsconsumptie, 60% voor het genereren van inkomsten
  6. Sanitaire voorzieningen: geen openbare ontlasting, 100% gebruik van maandverband door vrouwen, geen afvaldumping in de rivier
  7. Permanente bron van schoon water: Diepe waterput geïnstalleerd, alle 94 gezinnen voorzien van filters in hun huizen
  8. Systeem voor opvang van regenwater geïnstalleerd