Door de snelle bevolkingsgroei kwam de water- en afvalwaterinfrastructuur van Barrie onder druk te staan, waardoor de stad zich genoodzaakt zag dure nieuwe aanvoeropties en infrastructuurontwikkeling te overwegen. Het besparingsplan van Barrie richtte zich op het vervangen van inefficiënte douchekoppen en toiletten. Barrie slaagde erin gemiddeld 55 liter per persoon per dag te besparen. De vermindering van de afvalwaterstromen stelde Barrie in staat een duur uitbreidingsproject uit te stellen. Wat een besparing oplevert, is een geschatte 17,1 miljoen dollar (Canadese dollar) aan netto uitgestelde kapitaaluitgaven.