Uit de laatste barometer van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat de digitale kloof bijna één op twee Belgen treft. De prijs van apparatuur mag geen belemmering vormen. EDUCIT werkt met Franstalige scholen, met medefinanciering door zowel de overheid als de ouders. Dit mechanisme wordt aangevuld met een solidariteitsfonds dat tot 40% van de kosten van de apparaten dekt voor leerlingen in scholen met de laagste sociaal-economische score. Tot dusver heeft het digitale programma het mogelijk gemaakt meer dan 28.000 leerlingen uit te rusten en ongeveer 9.000 leraren op te leiden in digitale technologie.