Voerde een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de mogelijke belemmeringen voor de deelname van vrouwen in de interne veiligheidsdiensten van de NAVO, met de nadruk op hogere management- en leidinggevende functies. De conclusies en aanbevelingen werden geconsolideerd in een inzichtelijk verslag.