25/10/2023
Brussels Expo
#trendsimpact

25/10/2023
Brussels Expo
#trendsimpact

Welke projecten hebben echte impact?

Op 25 oktober presenteert Trends de tweede editie van de Trends Impact Awards, de meest prestigieuze prijzen voor bedrijven die met hun projecten duurzame waarde creëren voor onze samenleving.

Welke projecten hebben echt een positieve impact op het vlak van ecologie, circulaire economie, diversiteit & inclusie, welzijn, technologie , mobiliteit, klimaat & energie en veerkracht?

Tijdens de unieke gala-avond van de Trends Impact Awards komt u te weten wie, na een grondige analyse en deliberatie van alle ontvangen nominaties, en ontmoet u de inspirerende leiders en ondernemers achter deze impactvolle projecten.

Welke voordelen voor uw bedrijf?

 • Een beoordeling van uw project op vlak van duurzaamheid.
 • Een Maturity Assessment per categorie geschreven door PwC op basis van de criteria en methodologie ontwikkeld door Antwerp Management
  School om u te vergelijken met uw collega’s.
 • Een presentatie van uw project voor een team van experts met onmiddellijk advies om uw score te optimaliseren.
 • De kans om één van de Trends Impact Awards te winnen.
 • Voor elke verzilverde nominatie, het Trends Impact Label dat u als bedrijf kan gebruiken in al uw communicatie.

De meest prestigieuze prijzen voor projecten met een duurzame impact.

De Trends Impact Awards willen de meest prestigieuze prijzen in België toekennen aan bedrijven die strategieën implementeren (of hebben geïmplementeerd) die een positieve impact genereren en duurzame waarde creëren.

Niet één maar meerdere Trends Impact Awards voor evenveel impactvolle bedrijven. Het brede draagvlak van ESG-criteria en SDG-goals maakt het niet gemakkelijk voor bedrijven om in elk van de categorieën uit te blinken. Wel vinden we in heel wat van onze Belgische bedrijven inspiratie op verschillende domeinen.

Voor kleine én voor grote bedrijven

Niet alleen grote bedrijven komen in aanmerking voor de Trends Impact Awards. Ook kleine bedrijven en KMO’s kunnen één van de awards in de wacht slepen. Per categorie wordt een onderscheid gemaakt tussen grote bedrijven en KMO’s (volgens de officiële Europese KMO-definitie).

ONTDEK DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN. 9 CATEGORIEËN VOOR 9 PRIJZEN

DE TRENDS GLOBAL IMPACT AWARD

HEBT U EEN DUURZAAM PROJECT OF INITIATIEF?

Bent u er trots op en wilt u er bekendheid aan geven? Neem deel aan de Trends Impact Awards, een prestigieuze jaarlijkse prijs die zowel in België als internationaal gezaghebbend is en uw geloofwaardigheid zal vergroten. Wie weet wint uw project op 25 oktober de prestigieuze Trends Global Impact Award of een van de 8 andere prijzen!

Om zoveel mogelijk inspirerende projecten en initiatieven te kunnen analyseren reiken we naast de Trends Global Impact Award voor het meest duurzame project met de meeste systemische (categorieoverschrijdende) impact ook per categorie een Trends Impact Award uit.

Deze categorieën zijn bedoeld om de tand des tijds te doorstaan, toekomstbestendig te zijn. Ze zijn gebaseerd op academisch onderzoek van AMS en professor Wayne Visser. Om de meest geschikte categorie voor de Impact Award te kiezen moet u zich afvragen hoe uw project aan de volgende vragen beantwoordt.

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR ECOLOGIE

Beschermt of herstelt uw project de natuur?

De huidige industriële economie is extractief en gebruikt hulpbronnen in een niet-duurzaam tempo, met verwoestende gevolgen voor onze natuurlijke omgeving. In december 2022 keurden bijna 200 landen het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) goed, een mijlpaal om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 een halt toe te roepen en om te keren. Dat kan door de gezondheid van de ecosystemen te ondersteunen en de biodiversiteit te stimuleren. Ecosysteemdiensten zijn de diensten die de samenleving een gezond ecosysteem bezorgen en zijn onmisbaar voor onze economie. Zoals drinkwater, een gezonde bodem of de bestuiving door bijen die nodig is voor allerlei gewassen. Wij zijn op zoek naar projecten die natuurlijke ecosystemen beschermen en herstellen, zoals waterzuivering, herbebossing, herintroducering van wildedierensoorten, natuurbehoud, regeneratieve landbouw of verbetering van de biodiversiteit.

BEOORDELINGSCRITERIA
Vergroot de biodiversiteit, d.w.z. soorten planten, insecten en dieren.
Geeft eerder aangetast of ongebruikt land terug aan de natuur.
Ondersteunt ecosysteemdiensten, zoals waterzuivering, bestuiving.

 

Voorbeeldproject

Alpro, merk van plantaardige voedingsmiddelen en dranken, heeft als doel het nettoverlies aan biodiversiteit tegen 2030 op nul te brengen. In het kader van hun programma Science-Based Targets for Nature zetten zij workshops op met een groep vooruitdenkende amandelboeren. Ze willen de manier waarop ze amandelen telen fundamenteel veranderen om verder verlies van dierlijk en plantaardig leven te voorkomen. Ze zullen maatregelen testen zoals de teelt van andere gewassen tussen de amandelbomen, de heraanleg van landschapselementen zoals vijvers en heggen, en de aanleg van corridors in de boomgaarden als verbinding met de aanpalende natuur.

De stad Bazel in Zwitserland heeft de grootste oppervlakte aan groene daken per hoofd van de bevolking ter wereld. Dit werd bevorderd door stimuleringsprogramma’s met subsidies voor de aanleg van groene daken, gefinancierd uit het Energy Saving Fund dat uit 5% van de energierekeningen van alle klanten in het kanton Bazel bestaat. Een amendement op de bouwwet van de stad Bazel bepaalt ook dat alle nieuwe en gerenoveerde platte daken moeten worden beplant en omvat ook bijbehorende ontwerprichtsnoeren.

Als onderdeel van zijn MAGA-missie (Make Earth Great Again) heeft het Britse drankenbedrijf BrewDog het project The Lost Forest gelanceerd, dat meer dan 3.750 hectare Schotse hooglanden omvat op het landgoed Kinrara – dat volgens BrewDog “groter is dan 17 bestaande landen” – en dat een van de grootste herstelprojecten voor inheemse bossen en veengebieden in het Verenigd Koninkrijk en het grootste bedrijfsinitiatief in zijn soort wordt. Het project, waarvan de eerste bomen in november 2022 werden geplant, zal zorgen voor koolstofvastlegging, herstel van de biodiversiteit en ondersteuning van het lokale levensonderhoud.

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR KLIMAAT EN ENERGIE (NIEUWE AWARD)

Vermindert uw project de impact op klimaat en energie?

De huidige door fossiele brandstoffen aangedreven economie heeft ernstige gevolgen voor ons klimaat. In 2015 keurden bijna 200 landen het klimaatakkoord van Parijs goed, met als doel tegen 2050 de koolstofuitstoot terug te brengen naar nul. Volgens de wetenschap moeten we de uitstoot tussen 2020 en 2050 elk decennium halveren om de opwarming onder de 1,5 graden te houden. De noodzakelijke energietransitie die dit impliceert, heeft gevolgen voor alle sectoren van de economie en vereist oplossingen die variëren van de snelle opschaling van hernieuwbare energie en technologieën voor energieopslag, groene ammoniak en groene waterstof, slimme netwerken, energie-efficiëntie, plantaardige diëten, kweekvlees en precisiefermentatie. Wij zijn op zoek naar projecten die de uitstoot van koolstof verminderen in overeenstemming met wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. Opmerking: projecten voor klimaatadaptatie vallen onder de Resilience Award en projecten voor elektrische voertuigen onder de Mobility Award.

BEOORDELINGSCRITERIA
Vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
Strookt met wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen om netto nulemissie te bereiken
Is aanpasbaar, schaalbaar en overdraagbaar

 

Voorbeeldproject

Op de Hollandse Kust Zuid investeert BASF samen met partners Vattenfall en Allianz in het grootste subsidievrije offshore windpark ter wereld. Dat zal hernieuwbare emissiearme energie leveren aan productievestigingen van BASF in heel Europa – en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen aanzienlijk verminderen. De 140 turbines in de Noordzee, ongeveer 18 km uit de kust van Nederland, zullen, wanneer ze in 2023 volledig operationeel zijn, 6 terawattuur stroom per jaar leveren, genoeg om elk uur 4 miljard elektrische waterkokers aan de kook te brengen.

Warmtenet Antwerpen Noord benut de restwarmte van de draaitrommelovens van Indaver waar industrieel afval thermisch wordt verwerkt. In een eerste fase zal Warmtenet Antwerpen Noord industriële klant Boortmalt bedienen, die een langetermijnverbintenis is aangegaan en de warmte in zijn industrieel proces zal gebruiken. In een tweede fase zal Fluvius daar een stadsverwarmingsnet aan koppelen, waardoor de warmtevoorziening in scholen en openbare gebouwen en voor 3.200 gezinnen uit twee districten in het noorden van Antwerpen duurzamer wordt. In totaal zal het netwerk een capaciteit hebben van ongeveer 150 Gwh/jaar.

Gewasvoedingsbedrijf Yara wil via zijn afdeling Yara Clean Ammonia de voedselproductie koolstofvrij maken, om groeikansen te benutten in emissievrije brandstof voor scheepvaart en energie, koolstofvrije voedselproductie en ammoniak voor industriële toepassingen. Met het project HEGRA (Herøya Green Ammonia) wil Yara de ammoniakfabriek in het Noorse Porsgrunn elektrificeren en koolstofvrij maken. Het project zal de CO2-uitstoot jaarlijks met 800.000 ton verminderen. Yara Clean Ammonia werkt samen met verschillende schone-energiebedrijven, waaronder ENGIE, Idemitsu Kosan, Jera, Kyushu Electric Power, Trafigura en Ørsted, om de productie van schone ammoniak mogelijk te maken.

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR MOBILITEIT (NIEUWE AWARD)

Maakt uw project ons transportsysteem inclusiever en duurzamer voor mens en planeet?

Transportsystemen, zoals wegen, openbaar vervoer, scheepvaart en luchthavens, zorgen ervoor dat mensen en goederen aankomen waar ze nodig zijn. Ze vormen een vitaal onderdeel van onze economie. Maar de samenleving betaalt wel een hoge prijs voor de bestaande vervoersnetwerken: files, vervuiling, ongevallen, gezondheidsrisico’s en klimaatverandering. Als we niet anders gaan denken over mobiliteit, zullen deze negatieve gevolgen nog verergeren, nog versterkt door de toenemende handel en de economische groei. Er zijn veel oplossingen, van beter openbaar vervoer en overschakeling op een elektrisch wagenpark tot alternatieve brandstoffen zoals groene waterstof en duurzame vliegtuigbrandstoffen. Er zijn ook mogelijkheden tot samenwerking die het vervoer efficiënter maken en ervoor zorgen dat er minder voertuigen of ritten nodig zijn. Wij zijn op zoek naar projecten die alle onderdelen van ons vervoerssysteem beter op elkaar laten aansluiten en duurzamer maken voor mens en planeet.

BEOORDELINGSCRITERIA
Vermindert negatieve effecten voor maatschappij of milieu
Een positieve impact op meerdere belanghebbenden of delen van de waardeketen
Is snel aanpasbaar, schaalbaar en overdraagbaar

 

Voorbeeldproject

Voor het eerst zal een e-truck verse groenten en fruit vervoeren van Bakker Belgium, een bedrijf van Greenyard, naar de Belgische winkelketen Delhaize. De nieuwe Volvo-vrachtwagen zal jaarlijks ongeveer 18 miljoen kilo groenten en fruit leveren aan het distributiecentrum van de keten in Zellik – België, waardoor jaarlijks 58 ton CO2-uitstoot wordt bespaard. In Boom is de infrastructuur aangesloten op 2.500 zonnepanelen boven op het 15.000 m² grote dak van het magazijn. Dit zorgt voor een constante toevoer van groene energie, die ook wordt gebruikt voor de elektrische koeling van opleggers op het terrein, nadat ze met producten zijn geladen.

Maersk wil in 2040 klimaatneutraal zijn en wil dat bereiken met nieuwe technologie, nieuwe schepen en nieuwe brandstoffen. Hun Maersk ECO Delivery is een innovatief product dat fossiele brandstoffen vervangt door groene brandstoffen. Maersk ECO Delivery vermindert de koolstofuitstoot aan de bron door duurzame groene brandstoffen aan te kopen en aan het zeenetwerk van Maersk toe te voegen. Koolstofemissiereducties worden gemeten volgens het Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework voor Methodologieën voor logistieke emissies.

Urbantz is een logistiek beheersplatform voor ondernemingen, dat streeft naar netto nulemissie bij last mile-leveringen. Het platform toont in realtime de beschikbaarheid van bezorgslots om mislukte bezorgpogingen te voorkomen, en rangschikt slots op basis van hun milieu-impact om de consument te stimuleren de groenste keuzes te maken. Ze meten en volgen ook de koolstofuitstoot per levering, chauffeur of route om een volledig beeld te krijgen van de duurzaamheidsprestaties en CO2-besparingen in de tijd.

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR TECHNOLOGIEËN

Gebruikt uw project technologie om de wereld te verbeteren?

Volgens het World Economic Forum wordt de vierde industriële revolutie gekenmerkt door een fusie van technologieën die de grenzen tussen het fysieke, digitale en biologische domein doet vervagen. Voorbeelden zijn kunstmatige intelligentie, robotica, het internet der dingen, zelfrijdende voertuigen, 3D-printen, nanotechnologie, biotechnologie, materiaalwetenschappen, energieopslag en kwantumcomputing. Maar niet alle technologie heeft een positief effect op de samenleving of de planeet. Niet alle innovatie is wat Philips “zinvolle innovatie” noemt, d.w.z. innovatie die onze levenskwaliteit verbetert. We zijn specifiek op zoek naar projecten die van de krachtige technologieën van de vierde industriële revolutie gebruik maken om maatschappelijke en ecologische problemen aan te pakken. Uw project kan bijvoorbeeld de sociale integratie bevorderen of de ecologische schade verminderen.

BEOORDELINGSCRITERIA
Draagt bij tot de verwezenlijking van een van de SDG’s
Kan meetbare positieve effecten aantonen
Is aanpasbaar, schaalbaar en overdraagbaar

 

Voorbeeldproject

De missie van BeCode is “nieuwe digitale talenten helpen openbloeien”. Ze helpen de kloof tussen gemotiveerde werkzoekenden en de arbeidsmarkt te overbruggen door het tekort aan digitale vaardigheden te gebruiken als hefboom voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. Sinds 2017 biedt BeCode in samenwerking met de openbare en private sector voor werkzoekenden gratis opleidingen tot IT-specialist aan. Via hun opleiding kan iedereen webontwikkelaar, AI-operator, DevOps-ontwikkelaar, SAP-consultant of eindgebruiker worden. Er is geen diploma of werkervaring vereist, en de opleidingen zijn gratis.

De haven van Antwerpen-Brugge heeft drones ingezet om te helpen bij het opruimen van drijvend puin rond het havengebied. Jaarlijks wordt ongeveer 50 ton plastic, hout, karton, organisch materiaal en trossen uit de dokken opgevist. De “machinevisie” van de drones kan snel en gemakkelijk puin opsporen en rapporteren, waardoor de schoonmaakwerkzaamheden efficiënter verlopen. In de toekomst willen zij een “live feed” van diverse havenactiviteiten hebben ter ondersteuning van de afdeling Harbour Safety & Security (HSS), bijvoorbeeld om noodsituaties zoals branden of verontreinigende lekken te detecteren.

Lita.co, een webplatform voor participatieve financiering, heeft 10 miljoen euro opgehaald voor een vijftigtal Belgische impactprojecten, waaronder een waterkrachtcentrale in containers, vrachtzeilboten en een biologische boerderij gespecialiseerd in permacultuur. Lita.co biedt zowel kapitaalinvesteringen in het bedrijf als crowdlending of participatieleningen aan. Partners kunnen alles investeren vanaf 100 euro. In totaal heeft Lita.co in België, Frankrijk en Italië bijna 90 miljoen euro ingezameld voor 240 projecten, waardoor 14.400 banen zijn gecreëerd of verzekerd.

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE

Maakt uw bedrijf afval tot grondstof?

Bedrijfsmodellen die de natuurlijke hulpbronnen van de aarde uitputten door overconsumptie of verspilling, zijn lineair. Volgens de Ellen Macarthur Foundation bestaat de circulaire economie echter uit drie elementen: afval en vervuiling elimineren, producten en materialen hergebruiken (tegen hun hoogste waarde) en de natuur herstellen (dit laatste valt onder de Ecology Award). Voor de eerste twee elementen vormen de 5 R-en een nuttig kader: Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose en Recycle. We zijn op zoek naar projecten die de aanpak van de circulaire economie centraal stellen in hun bedrijfsmodel. Dit kan inhouden dat hernieuwbare materialen worden gebruikt of dat producten, projecten, diensten, productievestigingen of processen worden vernieuwd om de kringloop van materiaalstromen te sluiten en afval te elimineren.

BEOORDELINGSCRITERIA
Focus op de 5 R-en van de afvalhiërarchie
Gebruik van biologische of niet-nieuwe materialen, d.w.z. gerecycleerde materialen
Is aanpasbaar, schaalbaar en overdraagbaar

 

Voorbeeldproject

In de Verenigde Staten wordt slechts ongeveer 20% van wat in de vuilnisbak belandt uiteindelijk gerecycleerd. Waarom zouden we recycleren in het tijdperk van slimme technologie niet slim maken? Dat is de visie van het Amerikaanse technologiebedrijf CleanRobotics. Hun TrashBot is een slimme vuilnisbak die afval sorteert dat op het punt staat om weggegooid te worden. Door middel van recycling-AI, robotica, computervisie en zelflerende systemen leidt hun recyclagetechnologie het artikel in de overeenkomstige bak, waarbij verontreinigde artikelen in de vuilnisbak en organische stoffen in de overeenkomstige bakken worden gestort. Allemaal met een nauwkeurigheid van 95%.

Gramitherm, winnaar van een 2022 Trends Impact Award, zet gemaaid gras om in isolatiepanelen. De teruggewonnen vloeistof wordt gebruikt voor de productie van biogas en het afval van de panelen wordt gerecycleerd. Op volle capaciteit zal de fabriek 200.000 kubieke meter panelen kunnen produceren, wat overeenkomt met 7.000 ton grasvezels en 35.000 ton gemaaid gras. Eén hectare gras kan zeven huizen isoleren, wat overeenkomt met het vasthouden van 3,6 ton CO2.

De Italiaanse materialenfabrikant Novamont heeft MATER-BI geïnnoveerd, een reeks volledig biologisch afbreekbare en composteerbare bioplastics die worden gebruikt om oplossingen met een lage milieu-impact te bieden voor alledaagse producten. Dat doet het bedrijf met baanbrekende eigen technologieën op basis van zetmeel, cellulose, plantaardige oliën en combinaties daarvan, geproduceerd in een geïntegreerde industrie met niet minder dan drie Italiaanse productievestigingen. De bioplastics bieden oplossingen voor de landbouw, verpakkingen, draagtassen, horeca en afvalinzameling.

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR VEERKRACHT

Helpt uw project crisissen te voorkomen of te overwinnen?

Veerkrachtige organisaties reageren niet alleen op problemen uit het verleden of het heden, maar ook op de toekomst. In plaats van reactief of defensief reageren zij proactief op onverwachte gebeurtenissen. Veerkracht stelt organisaties in staat positieve resultaten te bereiken ondanks ernstige verstoringen. Ze vangen moeilijke momenten op en behouden (of verbeteren) hun werking ondanks tegenslagen. Ze herstellen van ongunstige gebeurtenissen. En ze kijken vooruit om te anticiperen en voorbereid te zijn op zowel ongunstige als gunstige gebeurtenissen. Veerkrachtige organisaties zijn lerende organisaties, met een sterke structuur van processen, procedures, systemen en mensen die effectief met crisissen kunnen omgaan. We zijn op zoek naar projecten die de veerkracht vergroten bij maatschappelijke en ecologische verstoringen zoals bedrijfsongevallen, gezondheidsepidemieën / pandemieën, klimaatgebeurtenissen, watercrisissen en verlies van biodiversiteit.

BEOORDELINGSCRITERIA
Geeft blijk van het vermogen te anticiperen op, te reageren op, zich aan te passen aan en te leren van crisissen.
Omvat noodmaatregelen voor storingen op de werkplek, in de toeleveringsketen en bij andere activiteiten.
Is aanpasbaar, schaalbaar en overdraagbaar

 

Voorbeeldproject

Het chocoladebedrijf Galler was bijna failliet. Toen Salvatore Ianello terugkeerde als CEO, introduceerde hij een meer ethische werkwijze, niet langer gebaseerd op hiërarchie en macht over boeren, maar op een duurzaam samenwerkingsmodel. De werknemers kregen 6.000 uur opleiding. Galler is nu georganiseerd in cirkels, elke werknemer heeft een stem. De nieuwe manier van werken creëert empowerment en stimuleert mensen om verantwoordelijkheid te nemen. Deze nieuwe structuur heeft Galler geholpen om ernstige verstoringen op te vangen toen het in juli 2021 werd getroffen door de extreme overstromingen in Wallonië. Galler won een 2022 Trends Impact Award.

Ushahidi is een innovatief technologieplatform dat al meer dan 150.000 keer werd gebruikt in meer dan 160 landen en via crowdsourcing meer dan 50 miljoen meldingen van burgers uit de hele wereld heeft verzameld, waaronder 3,5 miljoen meldingen in crisissituaties. Tijdens de aardbeving in Haïti in 2010 heeft Ushahidi bijvoorbeeld een gratis korte sms-code ingesteld om meer dan 40.000 sms-berichten over dringende behoeften van de door de ramp getroffen bevolking te crowdsourcen en te vertalen, en deze berichten in kaart te brengen op een openbare kaart, Crisiskaart genaamd, die ter beschikking werd gesteld van hulporganisaties.

Vivaqua levert drinkwater voor Brussel. In 2019 kon 13% van het geproduceerde water niet worden gefactureerd wegens lekken. Vivaqua kwam met een plan om de lekken drastisch te verminderen, met behulp van intelligente software en satellietbeelden. Dit bespaarde aanzienlijke hoeveelheden drinkwater, maar verbeterde ook de preventie van lekken. De infrastructuur kon worden onderhouden en gerepareerd voordat er een lek ontstond, in plaats van te wachten tot de schade was aangericht. Dit bespaart water, verlaagt de kosten voor de burgers en verkleint de ecologische voetafdruk van de stad.

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR WELZIJN

Maakt uw project mensen gezonder, gelukkiger en productiever?

Het welzijn van mensen voorop stellen is essentieel voor de gezondheid van de economie, de samenleving en de natuur. We zijn op zoek naar projecten die de fysieke en/of mentale gezondheid van mensen op de werkplek en in de samenleving verbeteren. De post-pandemische explosie van welzijnsinitiatieven heeft aangetoond dat een eenzijdige benadering het welzijn van mensen niet noodzakelijk verbetert. Zo kan een workshop persoonlijke veerkracht in een giftige organisatiecultuur werknemers “helpen” de giftigheid langer te verdragen, waardoor de noodzaak om de omgeving te veranderen minder groot wordt. We zijn op zoek naar projecten die de gedeelde verantwoordelijkheid van alle belanghebbenden (bv. werkgever en werknemer) erkennen en ertoe bijdragen dat mensen gezonder kunnen leven, zinvol werk hebben en zich gelukkig, gestimuleerd en verbonden voelen. Gezondheid en welzijn worden beschouwd als een integraal onderdeel van een inclusieve economie, een welvarende samenleving en een bloeiende natuurlijke omgeving.

BEOORDELINGSCRITERIA
Biedt inclusieve voordelen voor meerdere belanghebbenden
Toont een multidimensionale benadering van gezondheid en welzijn
Is aanpasbaar, schaalbaar en overdraagbaar

 

Voorbeeldproject

Door onderzoek en technologie heeft Biobeats een oplossing gecreëerd waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze de geestelijke gezondheid verbetert en het ziekteverzuim drastisch vermindert. De mobiele app en het draagbare toestel verzamelen biometrische gezondheidsgegevens, zoals hartslagvariabiliteit en activiteit, en psychometrische gegevens om werknemers gepersonaliseerde gezondheidsinzichten en -tools te bieden. De Wellbeing Score biedt een algemene maatstaf voor geestelijk welzijn, gebaseerd op persoonlijke gezondheidsgegevens zoals slaap, activiteit, hartslag, stemming en cognitieve functie.

Stel je een samenleving voor waar bionische armen net zo gewoon zijn als een bril of een beugel. Waar kinderen kunnen leren dat wetenschap en techniek een hart kunnen hebben en de wereld kunnen veranderen. Limbitless Solutions is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van gepersonaliseerde, creatieve en expressieve prothese-armen voor kinderen en volwassenen. Door middel van niet-invasieve elektromyografie (EMG) creëert Limbitless een prothese die lichter en goedkoper is dan traditioneel verkrijgbaar – zonder kosten voor de gebruiker. De armen zijn licht, gemakkelijk te gebruiken en hebben meerdere functies en gebaren.

De eindeloze wachtlijsten voor psychologen illustreren hoe slecht het gesteld is met het geestelijk welzijn in onze maatschappij. Slaapstoornissen, stress, burn-out en depressie zijn slechts enkele voorbeelden. Mindlab wil professionele zorg toegankelijker maken. De Gentse start-up zette daartoe een online platform op met laagdrempelige modules die psycho-educatie bieden, maar ook oefeningen, video’s, audiotutorials en getuigenissen, waarmee gebruikers hun situatie leren begrijpen en verbeteren. Mindlab won een 2022 Trends Impact Award.

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR INTEGRATIE EN DIVERSITEIT

Bevordert uw project de inclusie en betrokkenheid van alle sociale groepen?

Ongelijkheid in de samenleving is een realiteit, even hard en destructief als klimaatverandering. Bijgevolg hebben de meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in de samenleving onevenredig te lijden onder de negatieve economische, sociale en ecologische effecten. Onze samenleving kan niet duurzaam vooruitgaan zonder ervoor te zorgen dat iedereen erbij betrokken wordt en een deel van de voordelen krijgt. Dit vereist een verandering van de systemen die het status quo handhaven of zelfs gedijen op ongelijkheid en discriminatie. We zijn op zoek naar projecten die ongelijkheid in al haar verschillende, intersectorale manieren erkennen en die het tot hun centrale missie maken om diversiteit en gelijkwaardigheid binnen en buiten de organisatie te vergroten. Dit moet niet gebeuren via eenmalige ingrepen, maar op systematische manieren die synoniem zijn geworden met de identiteit van de organisatie.

BEOORDELINGSCRITERIA
Neemt diversiteit en integratie op in strategie en activiteiten
Heeft een interne en externe impact
Is aanpasbaar, schaalbaar en overdraagbaar

 

Voorbeeldproject

De samenleving is nog nooit zo divers geweest. Toch blijven er meer uitdagingen dan ooit. We willen dat mensen echt zichzelf kunnen zijn. Dat ze een plek hebben waar ze zich thuis voelen. Dat ze worden gehoord en dat naar hen geluisterd wordt. Marketeers kunnen daarvoor zorgen. Zij beslissen om stereotypen in stand te houden of te vernietigen; om anderen uit te sluiten of op te nemen. Allyens is gespecialiseerd in inclusieve marketing, door campagnes te creëren die iedereen aanspreken, door producten te ontwerpen die binnen ieders bereik liggen en door informatie te delen die waarheidsgetrouw is.

Uit de laatste barometer van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat de digitale kloof bijna één op twee Belgen treft. De prijs van apparatuur mag geen belemmering vormen. EDUCIT werkt met Franstalige scholen, met medefinanciering door zowel de overheid als de ouders. Dit mechanisme wordt aangevuld met een solidariteitsfonds dat tot 40% van de kosten van de apparaten dekt voor leerlingen in scholen met de laagste sociaal-economische score. Tot dusver heeft het digitale programma het mogelijk gemaakt meer dan 28.000 leerlingen uit te rusten en ongeveer 9.000 leraren op te leiden in digitale technologie.

Spullenhulp zamelt jaarlijks 8.000 ton geschonken kleding, meubels en huishoudapparaten in en verkoopt ze in 28 winkels in België. Zo hebben ze 1.000 banen gecreëerd, waarvan de helft weinig kwalificaties vereist en waarin mensen werken die voorheen werkloos waren. Een kwart van de werknemers volgt een inburgeringsprogramma en blijft één of twee jaar bij Spullenhulp. Ze werken samen met diensten voor maatschappelijk welzijn (CPAS/OCMW) om werkervaring en opleiding aan te bieden aan mensen met een uitkering of een bestaansminimum, en bieden ook noodopvang.

Methodologie

^
23 MAART - 11 JUNI 2023

Online kwalificatie

Geïnteresseerde organisaties kunnen een online vragenlijst invullen. De kwalificatie omvat:

 • Gegevens van de aanvrager en de organisatie
 • Enkele informatie over het project dat wordt ingediend en de impact ervan vandaag en in de toekomst
 • Enkele vragen over de houding en organisatie van het bedrijf met betrekking tot duurzaamheid.

Aan de kwalificatie is een vergoeding van € 75 per dossier verbonden.

^
WEEK VAN 19 JUNI 2023

Jury / Selectie en mededeling aan de genomineerden per categorie voor de tweede stap in september

Voor elk van de categorieën wordt een groep deskundigen aangesteld. De groepen deskundigen evalueren elke ingediende ‘kwalificatie’ en selecteren de projecten die doorgaan naar de volgende fase.

Schriftelijke en mondelinge mededeling aan de genomineerden op de shortlist en uitnodiging om zich in september 2023 voor de juryleden te komen verdedigen.

Organisaties en projecten die niet worden geselecteerd, krijgen passende feedback.

Kosten voor de Pitch & Maturity Assessment:

500 € (excl. btw) KMO’S
2000 € (excl. btw) Grote bedrijven

Geselecteerde bedrijven ontvangen het Trends Impact Nominee label

^
4 – 15 september 2023

Pitch & Maturity Assessment

Alle geselecteerde projecten worden uitgenodigd om zich te verdedigen en te pitchen voor de leden van de jury bestaande uit journalisten van Trends, vertegenwoordigers van PwC, AMS en belangrijke persoonlijkheden uit de duurzaamheidswereld.

De bedoeling is om hun project en de initiatieven en organisatie van het bedrijf inzake duurzaamheid grondig te onderzoeken.

Alle geselecteerde deelnemers zullen bijkomende informatie verstrekken (via een google-formulier dat gebaseerd is op de Maturity Assessment van PwC) zodat PwC hun maturiteit in een specifieke categorie kan evalueren.

^
September 2023

Jury deliberatie

Op basis van de pitches zal de jury beraadslagen welke worden voorgesteld in Trends en Trends-Tendances. Er wordt gestreefd naar 3 genomineerden per categorie en per type bedrijf. De jury beraadslaagt achter gesloten deuren ook over de winnaars van elke categorie en de algemene winnaar.

De winnaars worden bekendgemaakt op de avond van 25 oktober.

^
25 OKTOBER 2023

Trends Impact Awards Ceremonie in Brussel

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het gala op 25 oktober.

^
26 OKTOBER 2023

Special Trends Impact Awards Guide

Op 26 oktober presenteren Trends en Trends-Tendances een Speciale Trends Impact Awards Gids met de voorstelling van alle genomineerde projecten. De Special wordt bij het reguliere magazine gevoegd en ook verspreid op de avond van de awardshow op 25 oktober.

Juryleden en leden van de expert groepen

Alexander Johnson

Business Resilience & Crisis Leadership
PwC Belgium

Amid Faljaoui

Hoofdredacteur
Trends-Tendances

Annebeth Bels

Valorization manager and senior researcher
AMS/UAntwerp

Benny Debruyne

Redacteur
Trends

Camille Delannois

Redactrice
Trends-Tendances

Carl Alloin

Chief Commercial Officer
Enhesa

Caroline Lallemand

Journalist
Trends-Tendances

Christoph Vanderstricht

rbr Expert Circular Economy & Sustainable Value Chains | Strategy & Transformation
PwC Belgium

Christophe Charlot

Redacteur
Trends-Tendances

Dennis Hens

Senior Manager Technology Consulting & Digital Transformation
PwC Belgium

Engelina Chaillet

Researcher Next Generation Work
AMS/UAntwerp

Ewald Van Den Auwelant

Catalyzing Sustainable Transformation
AMS/UAntwerp

Ilse De Witte

Journalist
Trends

Jan Beyne

Sustainable Development Specialist & Academic
AMS/UAntwerp

Jef Poortmans

Journalist
Trends

Jiska Verhulst

Sustainability Director
DEME Group

Jochen Vincke

ESG leader
PwC Belgium

Kathleen Vangronsvelt

PhD, Assistant Professor Organizational Behavior & HRM
AMS

Katrien Goossens

Head of Diversity, Equity & Inclusion
Engie Belgium

Koen Van Hulst

Head of Psychosocial Aspects
Mensura

Koen Vandenbempt

PhD, Dean Faculty of Business & Economics
UANTWERP

Laurent Hublet

Co-founder & Managing Director
BeCentral

Line De Decker

Chief people and sustainability officer
Aliaxis

Liza Rosen

D&I and Wellbeing
PwC Belgium

Michiel de Keyzer

Director Data & Analytics and Data Strategy & Governance Professional
PwC Belgium

Myrte De Decker

Redactrice
Trends

Olivier Mouton

Redacteur
Trends

Peter Verhezen

Professor Strategy, Governance & Bus in Emerging Markets
UAntwerp & AMS

Philippe Nimmegeers

FWO Senior Postdoctoral Fellow
University of Antwerp

Raf Buyle

Information Architect | Innovation Lead | Postdoctoral Researcher
Digitaal Vlaanderen | Athumi | Ghent University

Robin De Cock

PhD, Academic Director Master in Innovation & Entrepreneurship
AMS

Roel Gevaers

Professor
Antwerp & Antwerp Management School

Roy Coppieters

Director, Business Resilience, Continuity & Crisis management
PwC Belgium

Sabrina De Beukeleer

Waste Management - Environmental, Climate and Energy Reporting
BASF

Sara Vicca

Senior researcher
University of Antwerp

Sebastien Marien

Journalist
Trends

Serafine Vandebuerie

Partner, People & Transformation
PwC Belgium

Séverine Cuvelier

Directeur
Réseau Entreprendre Bruxelles

Steven De Haes

PhD, Dean, Academic Director Executive Master of Enterprise IT Architecture & IT Governance and Assurance
AMS

Tom Verboven

Managing Director - Leadership Advisory
PwC Belgium

Wayne Visser

PhD, Chair in Sustainable Transformation, Professor of Integrated Value
AMS

Younes Farouk

Strategy & Operations Senior Manager
PwC Belgium

Pricing

Trends Impact
Qualification Fee

Een volledig ingevulde Trends Impact Scan

Kleine bedrijven, KMO’s en grote bedrijven :
€ 75 excl. btw

Trends Impact
Pitch & Maturity Assessment

Een Maturity Assessment per categorie opgemaakt door PwC op basis van de criteria en methodologie ontwikkeld door Antwerp Management School.
De mogelijkheid om het Trends Impact Awards-label te dragen.

 • KMO’s en kleine bedrijven : € 500 excl. btw (inclusief 1 seat voor de Trends Impact gala-diner)
 • Grote bedrijven : € 2.000 excl. btw

Trends Impact
Gala diner

Toegang tot de gala-avond en -diner

 • Seat : € 350 excl. btw
 • Tafel van 10 personen : € 2.950 excl. btw

Event

De uitreiking van de Trends Impact Awards vindt plaats op woensdag 25 oktober 2023 in Brussel

18:00Ontvangst & netwerking
19:00Academisch gedeelte in auditoriumstijl met de uitreiking van de Trends Impact Awards 2023
20:30Galadiner aan tafels van 10 personen
22:00Open bar & netwerking

Dress code : business

Wanneer

Woensdag 25 oktober 2023, vanaf 18u00

Waar

Brussels Expo

Parking

Tot uw beschikking

Prijs

350 euro (excl. btw) per persoon
2.950 euro (exclusief btw) per tafel van 10 personen

Contact

Mélanie Cramazou

Project Manager
0476/79 36 28
melanie.cramazou@roularta.be

Michaël Nevejan

Brand Manager Trends
0496/59 14 45
michael.nevejan@roularta.be

Mieke Knabben

Event Manager
0473/52 49 71
mieke.knabben@roularta.be

Partners

Een initiatief van
Founding partner
Met de steun van
Met waardevolle steun van

Partners

Een initiatief van
Founding partner
Met de steun van
Met waardevolle steun van

Roularta Media Group – CopyrightDisclaimerPrivacy PolicyCookie Instellingen