30/11/2022
Brussels Expo
#trendsimpact

30/11/2022
Brussels Expo
#trendsimpact

WELKE BEDRIJVEN HEBBEN ÉCHT IMPACT?
MAAK KENNIS MET DE WINNAARS VAN DE EERSTE TRENDS IMPACT AWARDS

Op 30 november reikt Trends de eerste Trends Impact Awards uit, de meest prestigieuze prijzen voor bedrijven die met hun projecten een duurzame waarde creëren voor onze samenleving.

Welke ondernemingen hebben écht een positieve impact op vlak van ecologie, circulaire economie, diversiteit & inclusie, welzijn, digitalisering of veerkracht?

Tijdens de unieke gala-avond van de Trends Impact Awards verneemt u wie, na een grondige analyse en deliberatie van alle ontvangen nominaties, een prijs in de wacht sleept en u ontmoet er de inspirerende leiders en ondernemers achter deze impactvolle bedrijven.

Welke voordelen voor uw bedrijf?

 • Een beoordeling van de inspanningen van uw onderneming op vlak van duurzaamheid.
 • Een audit door PwC op basis van criteria en een methodologie ontwikkeld door Antwerp Management School.
 • Advies en tips om uw score de komende jaren te optimaliseren.
 • De kans om één van de Trends Impact Awards te winnen en daarmee redactionele aandacht in Trends magazine.
 • Voor elk bedrijf waarvan de nominatie wordt weerhouden, het Trends Impact Label dat u als bedrijf kan gebruiken in alle corporate communicatie en promotie.

De meest prestigieuze prijzen voor bedrijven met een duurzame impact.

De Trends Impact Awards willen de meest prestigieuze prijzen in België toekennen aan bedrijven die strategieën implementeren (of hebben geïmplementeerd) die een positieve impact genereren en duurzame waarde creëren.

Niet één maar meerdere Trends Impact Awards voor evenveel impactvolle bedrijven. Het brede draagvlak van ESG-criteria en SDG-goals maakt het niet gemakkelijk voor bedrijven om in elk van de categorieën uit te blinken. Wel vinden we in heel wat van onze Belgische bedrijven inspiratie op verschillende domeinen.

Voor kleine én voor grote bedrijven

Niet alleen grote bedrijven komen in aanmerking voor de Trends Impact Awards. Ook kleine bedrijven en KMO’s kunnen één van de awards in de wacht slepen. Per categorie wordt een onderscheid gemaakt tussen grote bedrijven en KMO’s (volgens de officiële Europese KMO-definitie).

ONTDEK DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN. 7 CATEGORIEËN VOOR 7 PRIJZEN

Heeft uw bedrijf een duurzaam project of initiatief met impact?

Trends Global Impact Award

Om zoveel mogelijk inspirerende projecten en cases voor te stellen, stellen we naast de Trends Global Impact Award van het meest duurzame bedrijf dat de beste score haalt in alle categorieën ook per categorie een Trends Impact Award voor.

Deze categorieën hebben de ambitie om de tijd te doorstaan, futureproof te zijn en zijn samengesteld op basis van academisch onderzoek van AMS en professor Wayne Visser.

Volg met ons de 6 stappen van een geïntegreerd impactvol bedrijf en stel de vraag hoe uw bedrijf een antwoord biedt op deze vragen. 

HERSTELT UW BEDRIJF DE NATUUR?

TRENDS IMPACT AWARD VOOR ECOLOGIE

De lineaire economie creëert vervuiling, afval en heeft desastreuze effecten op onze natuurlijke omgeving. We hebben een regeneratieve economie nodig die beschadigde natuurlijke ecosystemen herstelt. Dat kan door in te zetten op ecosysteemdiensten en de biodiversiteit te stimuleren. Ecosysteemdiensten zijn de diensten die een gezond ecosysteem aan de maatschappij levert, ze zijn onmisbaar voor onze economie. Denk aan drinkwater, een goede bodem of de bestuiving door bijen die nodig is voor heel wat teelten.

We zoeken projecten die natuurlijke ecosystemen herstellen, zoals waterzuivering, herbebossing, rewilding of regeneratieve landbouw, of die de biodiversiteit verbeteren zodat bijenpopulaties gezonder worden.

 

Voorbeeldproject

ArcelorMittal, het Ministerie van Economie en SUDCAL hebben op 11 januari officieel het startschot gegeven voor een innoverend project om de warmte die door de installaties van de fabriek wordt gegenereerd, te recycleren en toe te voeren aan het stadsverwarmingsnet van de wijk Belval.

Dit project is een initiatief van ArcelorMittal en maakt deel uit van het beleid van duurzame ontwikkeling van de groep in Luxemburg. Dit komt tot uiting in verschillende initiatieven om het elektriciteitsverbruik van de installaties te verminderen, het aardgasverbruik te verminderen, te besparen op het water dat nodig is voor de koeling van de installaties, en bijproducten van staal te recycleren en terug te winnen. Dit initiatief werd onmiddellijk en zonder voorbehoud gesteund door het Ministerie van Economische Zaken en door SUDCAL.

De oplossing bestaat erin de rookgassen die bij ongeveer 400°C uit de opwarmoven van de damwandwalserij komen, te gebruiken om water te verwarmen via een warmtewisselaar alvorens het in het verwarmingsnet van de naburige wijk te voeren.

De meest voorkomende milieugerelateerde projecten hebben betrekking op Net Zero-beloften en acties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door te werken rond energieomschakeling (overschakeling op zonne- of windenergie, vermindering van het energieverbruik of hergebruik van energie)

In de vastgoedontwikkeling zien we een verschuiving van milieuneutrale gebouwen op het gebied van energie- en watergebruik naar milieupositieve gebouwen, die meer energie en water opwekken dan het gebouw verbruikt en het overschot delen met de naburige ecosystemen.


Meer informatie

Door de snelle bevolkingsgroei kwam de water- en afvalwaterinfrastructuur van Barrie onder druk te staan, waardoor de stad zich genoodzaakt zag dure nieuwe aanvoeropties en infrastructuurontwikkeling te overwegen. Het besparingsplan van Barrie richtte zich op het vervangen van inefficiënte douchekoppen en toiletten. Barrie slaagde erin gemiddeld 55 liter per persoon per dag te besparen. De vermindering van de afvalwaterstromen stelde Barrie in staat een duur uitbreidingsproject uit te stellen. Wat een besparing oplevert, is een geschatte 17,1 miljoen dollar (Canadese dollar) aan netto uitgestelde kapitaaluitgaven.


Meer informatie

Ammoniak, dat bij verbranding geen CO2 uitstoot, zal naar verwachting een brandstof van de volgende generatie worden, aangezien het eigenschappen bezit die bij uitstek geschikt zijn voor de waterstofeconomie.

Voortbouwend op zijn lange ervaring en leidende positie binnen de wereldwijde productie, logistiek en handel van ammoniak heeft Yara onlangs de afdeling Yara Clean Ammonia opgericht, die zich bezighoudt met het koolstofvrij maken van de voedselproductie om groeikansen te benutten op het gebied van emissievrije brandstof voor scheepvaart en energie, koolstofvrije voedselproductie en ammoniak voor industriële toepassingen.


Meer informatie

MAAKT UW BEDRIJF AFVAL TOT GRONDSTOF?

TRENDS IMPACT AWARD VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE

Zakenmodellen die de natuurlijke grondstoffen van de aarde uitputten door overconsumptie of afval, zijn lineair. In de circulaire economie worden producten zo ontworpen dat er geen afval is. Aan het eind van hun leven worden de onderdelen ervan grondstoffen voor weer nieuwe producten. Of denk aan biologisch afbreekbaar plastic dat wordt omgezet in hernieuwbare energie.
We zoeken projecten die zulke gesloten economische cirkels creëren, waarin de economische activiteit geen negatieve externe effecten meer heeft en waarbij producten en materialen voortdurend hergebruikt worden. Deze projecten dragen bij tot hernieuwbare energie, herbruikbare grondstoffen of het verdwijnen van afval.

 

Voorbeeldproject

Kan afval worden gezien als een oplossing in plaats van als een probleem? Wij denken van wel. Daarom hebben we ‘TOO GOOD TO WASTE’ gecreëerd, ons nieuw “limited edition”-afwasmiddel gemaakt van 25% afvalingrediënten die overblijven van het bierbrouwproces (ethanol + water). Gebotteld in 100% gebruikt en gerecycleerd plastic in onze TRUE Zero Waste Certified-fabriek. Afval is een probleem dat groter is dan alleen plastic, en we hopen dat u het ermee eens bent dat het weliswaar maar een kleine stap is, maar toch een positief begin.


Meer informatie

Hoe langer u uw telefoon kunt gebruiken, hoe kleiner de ecologische voetafdruk wordt. Dus ontwerpen we voor een lange levensduur, eenvoudige reparatie en modulaire upgrades. Ons doel is de hardware van uw telefoon zo lang mogelijk mee te laten gaan en ondersteuning te bieden om de software up-to-date te houden. Van de batterij tot de cameramodules zijn alle Fairphone-onderdelen beschikbaar in onze winkel en we bieden gratis voor iedereen gemakkelijk te volgen reparatiehandleidingen.


Meer informatie

Knauf Insulation in Duitsland heeft een programma ontwikkeld om afvalmineraalwol van bouwplaatsen terug te nemen en te recycleren. Het nieuwe systeem – ‘RESULATION’ – is ontworpen om het gebruik van hulpbronnen door recycling te maximaliseren en bij te dragen tot het minimaliseren van de milieueffecten van bouwafval. In het verleden hadden bedrijven geen andere keuze dan isolatiemateriaal in te zamelen en aan afvalverwerkingsbedrijven te geven.

Dankzij RESULATION is het nu mogelijk resten van minerale rotswol om te zetten in “recycling-stenen” die kunnen worden gebruikt bij de productie van nieuwe isolatieplaten van minerale rotswol, en om van afval van minerale glaswol plafondtegels te maken.

Voor klanten is het proces van RESULATION eenvoudig. Nadat ze een bestelling hebben geplaatst, krijgen bedrijven lege RESULATION-zakken, die worden ingezameld zodra ze vol zijn, en vervolgens voor recycling worden verzonden.


Meer informatie

BEVORDERT UW BEDRIJF SAMEN PRODUCEREN, VERDELEN EN CONSUMEREN?

TRENDS IMPACT AWARD VOOR Diversiteit en Inclusie

De deeleconomie draait rond gezamenlijk creëren, produceren, verdelen en consumeren. Centraal staat efficiënt omgaan met grondstoffen en goederen door producten of diensten te delen. Daardoor daalt de CO2-uitstoot en wordt toegewerkt naar meer duurzame producten. Transparantie is belangrijk. Klassieke voorbeelden van de deeleconomie zijn autodeelplatformen, maaltijdleveranciers, crowdfunding of repaircafés. Maar de deeleconomie betekent ook streven naar inclusiviteit, het verhogen van diversiteit en zorgen dat ook mensen met een lager inkomen toegang krijgen tot kwaliteitsvolle diensten.
We zoeken projecten die inclusiviteit in zich dragen en diversiteit promoten. Bedrijven die producten delen met anderen stimuleert voor meer sociale interactie tussen mensen onderling, waardoor meer vertrouwen ontstaat in de samenleving.

 

Voorbeeldproject

Diversiteit en inclusie: Mastercard staat steevast in de top 10 van DiversityInc’s lijst van 50 Best Companies for Diversity. Zij geloven dat “diversiteit leidt tot betere inzichten, betere beslissingen en betere producten. Het is de ruggengraat van innovatie”. Een bijzonder uniek project dat Mastercard de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, is oudere werknemers in het bedrijf actiever maken op het gebied van sociale media. Om de generatiebarrières aan te pakken biedt “YoPros” BRG (de Young Professionals Business Resource Group) een één-op-één ‘Social Media Reverse Mentoring’-programma aan oudere werknemers die vertrouwd willen raken met de platforms.

Voerde een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de mogelijke belemmeringen voor de deelname van vrouwen in de interne veiligheidsdiensten van de NAVO, met de nadruk op hogere management- en leidinggevende functies. De conclusies en aanbevelingen werden geconsolideerd in een inzichtelijk verslag.

Diversiteit en inclusie: Hoewel geslacht, generaties en seksuele geaardheid allemaal deel uitmaken van de wervingsstrategie voor diversiteit bij Sodexo, verklaren zij dat “het evenwicht tussen mannen en vrouwen onze plicht is”, en dat het hun missie is om het ook de plicht van alle anderen te maken. 55% van alle personeelsleden bij Sodexo zijn vrouwen – dat is een stijging ten opzichte van slechts 17% in 2009. 58% van de leden van de raad van bestuur zijn vrouwen en het bedrijf heeft wereldwijd 14 Gender Balance Networks. Zij hebben vastgesteld dat wanneer er binnen een organisatie een optimaal evenwicht is tussen mannen en vrouwen, de betrokkenheid van de werknemers met 4 procentpunten toeneemt, de brutowinst met 23% stijgt en het merkimago met 5 procentpunten wordt versterkt.

Als onderdeel van de D&I-initiatieven van Invitae in 2020 creëerden zij activiteiten om de eenheid en verbondenheid te bevorderen, waaronder de lancering van zeven werknemersgroepen (Employee Resource Groups – ERG’s) binnen zes maanden en het leiden van de gemeenschapstafelgesprekken, die een reeks informele gesprekken zijn die door ERG’s worden georganiseerd om de eenheid en verbondenheid onder werknemers te bevorderen en relevante kwesties te bespreken.

Onlangs opgerichte ERG’s van Invitae:

 • Woman in Tech
 • Latinx
 • Pride (Rainbow Connection)
 • Peer Soul Support (Mentaal welzijn)
 • Black Genetics
 • Veterans In Genetics
 • Aznpac & Friends (Aziatische en Pacifische eilandbewoners)

DRAAGT UW BEDRIJF BIJ TOT EEN GEZONDE LEVENSSTIJL?

TRENDS IMPACT AWARD VOOR WELZIJN

De welzijnseconomie zorgt er mee voor dat mensen gezonder leven, zich gelukkiger voelen, kortom een goed leven kunnen leiden. Dat vermindert het ongenoegen en de polarisering in de samenleving. Denk aan projecten die het burn-outprobleem aanpakken, technologie die zorgt dat mensen lang en gezond kunnen leven, gezonde voeding, of innovatieve ideeën die mensen hun menselijke waardigheid teruggeven. Traditionele bbpgroei is vaak eenzijdig en verhoogt niet noodzakelijk het collectieve welzijn in een samenleving. Olie produceren of wapens verhandelen verhogen het bbp, maar zijn tegelijk schadelijk.

We zoeken bedrijven die dit alles mogelijk maken en die onze welzijnseconomie in stand houdt die bbp-groei koppelt aan bijdragen tot een rechtvaardige samenleving binnen de grenzen van wat de planeet aankan.

 

Voorbeeldproject

Growing Minds brengt boeren, distributeurs en verantwoordelijken voor voeding op school samen om ervoor te zorgen dat leerlingen gezond lokaal voedsel krijgen. In de loop der jaren hebben wij beproefde middelen ontwikkeld om lokaal voedsel in cafetaria’s te brengen en leerlingen te betrekken bij het maken van gezonde voedingskeuzes. Lokaal voedsel serveren in schoolkantines kan soms een ontmoedigende taak zijn. Wij moedigen scholen aan te beginnen waar mogelijk, bijvoorbeeld met één plaatselijk product per maand.


Meer informatie

Hoewel Unilever een groot, gevestigd bedrijf is, is het altijd zeer vooruitstrevend geweest als het gaat om zijn werkprogramma ‘s. Het merk van consumptiegoederen staat zijn werknemers al lang toe om van overal te werken, waardoor ze een geweldige casestudy voor flexibele werkplekken zijn. Ze vragen de werknemers zelfs niet om een gewone 9-5-dag te werken. In plaats daarvan krijgen ze de vrijheid om hun werk op elk gewenst moment te voltooien. Of ze nu thuis willen werken, in een flexibele kantoorruimte of in een heel ander land, Unilever ondersteunt hen met aanpasbare werkprogramma’s. Ze hebben ook allemaal toegang tot de technologie die ze nodig hebben om de werkstandaarden hoog te houden. Deze flexibiliteit is mogelijk gemaakt door de invoering van flexibele kantoorruimten. Zo kon het personeel zich naadloos aanpassen aan de nieuwe manier van werken. Naast deze regelingen kunnen personeelsleden ook kiezen voor duobanen, arbeidstijdverkorting en andere voorbeelden van flexibele werkregelingen om hen te helpen hun werk en privéleven in evenwicht te houden.


Meer informatie

Wet & Dry Personal Care, een in New Delhi gevestigde fabrikant van producten voor dameshygiëne, staat vrouwelijke werknemers toe tijdens hun menstruatiecyclus twee dagen vrij te nemen. “Op basis van medische adviezen bieden wij onze vrouwelijke werknemers twee vrije dagen per maand aan. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ze zich goed voelen en geen pijn hoeven te lijden terwijl ze op kantoor zijn,” zei Pankaj Garg, Chief Executive Officer van W&D. De vrouwen kunnen ook verlof opnemen met behoud van loon en thuiswerken, aldus het bedrijf.


Meer informatie

VERBINDT UW BEDRIJF MENSEN DOOR HAAR TECHNOLOGIE?

TRENDS IMPACT AWARD VOOR DIGITALISERING

Voorbeelden van digitalisering die mensen samenbrengt, zijn online lessen voor grote groepen studenten, maar evengoed artificiële intelligentie of blockchaintechnologie. Technologie brengt mensen bij elkaar. Toen de coronapandemie losbarstte konden kinderen thuis les blijven volgen, konden werknemers digitaal blijven vergaderen en konden mensen het sociale contact blijven onderhouden met hun familie en vrienden. Technologie laat ons toe ons professionele en privéleven beter met elkaar te verzoenen, als burger beter betrokken te zijn bij het beleid, en samen met bedrijven producten te cocreëren.

We zoeken bedrijven die digitalisering aanwenden om mensen te verbinden en zo gaandeweg de samenleving op een meer efficiënte, maar tegelijk meer verbonden leest schoeien.

 

Voorbeeldproject

Voor het sproeien en verspreiden is tegenwoordig een groot aantal innovatieve machines beschikbaar die gebruik maken van moderne regel- en besturingstechnologie. Deze “extra” precisie enerzijds betekent “minder” kosten anderzijds, met de mogelijkheid om minder meststoffen, bestrijdingsmiddelen en zaaizaad te gebruiken en toch het opbrengstpotentieel te behouden of zelfs dat beetje meer te verbeteren. De economische voordelen, die een snelle terugverdientijd van elke investering in machines mogelijk maken, hebben als bijkomend voordeel dat zij een verdere bijdrage kunnen leveren tot de bescherming van het milieu en tevens de stress voor de bestuurder kunnen verminderen.


Meer informatie

De inwoners van Alginet, een kleine stad in het oosten van Spanje, betalen minder voor hun elektriciteit. De gezinnen hebben hun elektriciteitsfactuur met gemiddeld 12% verlaagd ten opzichte van 2012, terwijl grote commerciële verbruikers 58% hebben bespaard. Dat komt doordat een door de EU gefinancierd project, NOBEL, hen heeft gestimuleerd om slimme elektriciteitsmeters te installeren, die hen via een website en een smartphone-app realtime informatie geven over hun energieverbruik.De toegenomen kennis en bewustwording van hun elektriciteitsverbruik heeft de mensen ertoe aangezet hun verbruik te verminderen, zei Lola Alacreu, de coördinator van het project.“Het is nu voor hen gemakkelijker om energie te besparen”, verklaarde ze. “Er zijn nu campagnes nodig om mensen bewust te maken van de economische voordelen van het gebruik van slimme meters.”


Meer informatie

Karos is veel meer dan een platform voor autdelen, het is een slimme mobiele app. U kunt er uw regelmatige ritten mee delen en op het laatste moment of vooraf plannen. Karos is een nieuwe manier van transport, het is dynamisch autodelen.


Meer informatie

REIKT UW BEDRIJF VEERKRACHTIGE PRODUCTEN EN DIENSTEN AAN?

TRENDS IMPACT AWARD VOOR VEERKRACHT

Verzekeringen, een op preventie gerichte gezondheidszorg of stormvloedkering om schade bij springtij te vermijden, het zijn alle drie voorbeelden van hoe je het risico in de samenleving kan verminderen. Kortom, het gaat om projecten die mensen toelaten zich snel te herpakken bij een onvoorziene ramp zoals een financiële crisis, storm of energiecrisis. Deze projecten brengen meer veerkracht in een samenleving, waardoor mensen bij een natuurramp, een virus of een ander probleem de schade kunnen beperken en de draad weer opnemen. Ook klimaatadaptatie is hier een voorbeeld van. Technologie of infrastructuur om een regio te helpen omgaan met de gevolgen van de opwarming van de aarde, vermindert de impact ervan op mensen.

We zijn op zoek naar bedrijven de technologie aanwenden voor meer veerkracht en ‘resistentie’ tegen crisissen en de impact ervan op ons allen.

 

Voorbeeldproject

Duurzame cacao- en chocoladeproducten van HORIZONS worden door Barry Callebaut verkocht met een premie die wordt gebruikt om de levensomstandigheden van cacaoboeren en hun gemeenschappen te helpen verbeteren. Deze premies gaan naar de Cocoa Horizons Foundation voor de financiering van duurzame activiteiten in verband met cacao, zoals begeleiding en ondersteuning van boeren, de distributie van cacao- en niet-cacao-zaailingen en de ontwikkeling van gemeenschappen, in een transparant en extern geverifieerd proces. De Cocoa Horizons Foundation fungeert als platform voor chocoladebedrijven en andere donateurs om te investeren in duurzame cacao. Ze doet een beroep op deskundige partners zoals Barry Callebaut om de duurzaamheidsactiviteiten uit te voeren.

 • Vervanging van suiker uit maïs en tarwe door suiker uit huishoudelijk en houtafval: veiligstelling van de bevoorrading voor de volgende generatie en tegen een betere prijs
 • Drijvende boerderij: een melkveehouderij in de haven van Rotterdam gebouwd op een boot (koeien op een boot), die met elektrische voertuigen melk en yoghurt levert in het centrum van de stad
 • Reserveonderdelen gemaakt met 3D-printer in plaats van spoedbestellingen in te vliegen
 • Wegwerken van zwakke punten in de toeleveringsketen om de gevolgen van grote externe gebeurtenissen zoals pandemieën, incidenten in de toeleveringsketen (geblokkeerde schepen), sancties of oorlogsvoering te verzachten.

Meer informatie

COVID-19 heeft ernstige gevolgen gehad voor de bewoners van een dorp in het district Gopalganj in Bangladesh, die hun inkomstenbronnen zijn kwijtgeraakt door de impact van COVID-19 op het toerisme. Ze lijden aan een aantal ernstige ziekten, die te wijten zijn aan een totaal gebrek aan hygiëne en zuiver water. Mijn project gebruikt de SDG’s om een lokale circulaire economie in het dorp te creëren, door hen te informeren over sanitaire voorzieningen, afvalverwijdering, behoud van hun waterbronnen, hygiëne en het belang van handen wassen om COVID en andere infecties te voorkomen, en zo hun weerstand tegen de gevolgen van COVID-19 op te bouwen door de gezondheid en werkgelegenheid te verbeteren, terwijl de lokale biodiversiteit en het milieu worden hersteld.

De impactcijfers zijn:

 1. Opleiding duurzame landbouw aan 94 mannen
 2. Opleiding duurzame pluimveehouderij aan 113 vrouwen
 3. Zes workshops milieueducatie voor 161 kinderen
 4. Landbouwproductie van het dorp (rijst, linzen, groenten) 40% van de productie voedt alle dorpelingen, 60% genereert inkomsten
 5. Pluimveeproductie door vrouwen: 40% van de eieren geproduceerd voor dorpsconsumptie, 60% voor het genereren van inkomsten
 6. Sanitaire voorzieningen: geen openbare ontlasting, 100% gebruik van maandverband door vrouwen, geen afvaldumping in de rivier
 7. Permanente bron van schoon water: Diepe waterput geïnstalleerd, alle 94 gezinnen voorzien van filters in hun huizen
 8. Systeem voor opvang van regenwater geïnstalleerd

Meer informatie

ONTDEK DE GENOMINEERDEN

Trends Global Impact Award

Grote bedrijven

DEME

Van baggeraar naar toekomstmaker
Meer info

EKOPAK

Krachten bundelen voor circulair water
Meer info

PROXIMUS

Telecomspeler zet in op veerkracht
Meer info

Trends Global Impact Award

Kmo

BIOLECTRIC

Internationaal met mestvergisters
Meer info

GALLER

Geen machtsstrijd meer
Meer info

GO FOREST

Bomen planten met impact
Meer info

HAPPY HOURS MARKET

Tegen voedselverspilling
Meer info

PERMAFUNGI

Isolatie van champignonresten
Meer info

SHAYP

Scholen besparen water met lekdetectie
Meer info

SPULLENHULP / LES PETITS RIENS

Wij zijn het allemaal!
Meer info

Trends Impact Award voor Ecologie

Grote bedrijven

DEME

Van baggeraar naar toekomstmaker

DEME startte 145 jaar geleden als baggerbedrijf, maar evolueerde naar een volwaardige aanbieder van duurzame oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Het project We believe bouwt voort op die innovatieve transformatie.

Volledig dossier

LUMINUS

Vissen beschermen bij waterkrachtcentrales

Waterkrachtcentrales hebben een impact op migrerende vissen. Om die zo beperkt mogelijk te houden, heeft Luminus het Life4Fish-project in het leven geroepen. “De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend.”

Volledig dossier

TAKEDA

Duurzaamheid is een must-have

Het businessmodel van de biofarmaceutische wereldspeler Takeda steunt op drie pijlers: patient, people en planet. Een investering van 300 miljoen euro in de Henegouwse vestiging benadrukt de focus op duurzaamheid.

Volledig dossier

Trends Impact Award voor Ecologie

Kmo

BIOLECTRIC

Internationaal met mestvergisters

Het Oost-Vlaamse Biolectric ontwikkelde een installatie die mest op de boerderij omzet in energie en een kunstmestvervanger. Het achterliggende vergistingsproces leidt bovendien tot een aanzienlijke reductie van broeikasgassen en stikstofemissies. 

Volledig dossier

E-BIOM

Het beste voor de biodiversiteit

E-BIOM uit Namen zet zich in voor het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van het milieu door een multidisciplinair team met een grote wetenschappelijke deskundigheid samen te brengen.

Volledig dossier

GO FOREST

Bomen planten met impact

Bossen remmen de klimaatverandering af en zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Go Forest ontwikkelde toegankelijke en transparante oplossingen om bomen met een ruime impact te planten.

Volledig dossier

Trends Impact Award voor Circulaire Economie

Grote bedrijven

AQUAFIN

Groen gas uit afvalwater

Aquafin zuivert het huishoudelijke afvalwater van 86 procent van de Vlamingen. Daaruit wint het bedrijf groene stroom en duurzaam gas. Als energieleverancier verkent Aquafin zo een nieuwe markt.

Volledig dossier

EKOPAK

Krachten bundelen voor circulair water

Onder de noemer Waterkracht gaan Ekopak, Aquafin, water-link en PMV vanaf 2025 het gezuiverde afvalwater van Antwerpse gezinnen opwaarderen tot koelwater voor lokale havenbedrijven.

Volledig dossier

RENEWI

Medisch afval recycleren

Drie organisaties slaan de handen in elkaar om de duurzaamheid in de Belgische zorgsector te versnellen. Het VinylPlus Med-samenwerkingsproject moet op termijn 2.000 ton CO2-uitstoot per jaar vermijden door de recyclage van medisch afval.

Volledig dossier

Trends Impact Award voor Circulaire Economie

KMO

GRAMITHERM

Onkruid bestaat niet meer

Gramitherm zet gemaaid gras om in isolatiepanelen. Het teruggewonnen sap wordt gebruikt voor de productie van biogas en het afval van de panelen wordt gerecycleerd.

Volledig dossier

PERMAFUNGI

Isolatie van champignonresten

PermaFungi hergebruikt koffiedik om paddenstoelen te kweken. De resten van de champignonteelt worden hergebruikt om een nieuw isolatiemateriaal te maken.

Volledig dossier

REPROCOVER

Geen plastic te hard

Reprocover recycleert het stevigste plasticafval om innovatieve producten te maken voor wegen, stadsontwikkeling en spoorweginfrastructuur. Die producten zijn niet alleen gerecycleerd, ze zijn ook recycleerbaar.

Volledig dossier

Trends Impact Award voor Deeleconomie

CENTRALE DE SERVICES À DOMICILE

Wellness aan huis

Mensen die hun zelfstandigheid verliezen in staat stellen in de best mogelijke omstandigheden thuis te wonen. Dat is de missie van de Luikse Centrale de Services à Domicile.

Volledig dossier

EDUCIT

De digitale kloof overbruggen

In het Franstalige onderwijs is de impact van de kleine vzw EducIT niet anekdotisch. Ze heeft zelfs de basis gelegd voor een copernicaanse revolutie in computerapparatuur voor leerlingen.

Volledig dossier

SPULLENHULP / LES PETITS RIENS

Wij zijn het allemaal!

Diversiteit en inclusie staan centraal in Spullenhulp, dat dit jaar zijn 85ste verjaardag viert. “Ons verhaal begon door verschillende mensen met verschillende profielen samen te brengen”, zegt gedelegeerd bestuurder Emmanuel Bawin.

Volledig dossier

Trends Impact Award voor Welzijn

AG INSURANCE – SUNDO

We zijn een boodschapper

Sundo is een advocaat voor de volksgezondheid. Met zijn SMOTspot, een intelligente versie van de tube zonnecrème, wil het jonge bedrijf het publiek bewust maken van huidkankerpreventie.

Volledig dossier

CASTAAR

Teruggeven aan de samenleving

Nadat de merchandise van Castaar een succes was gebleken, besloot het Vlaams-Brabantse reclameagentschap de inkomsten ervan aan goede doelen en projecten te schenken.

Volledig dossier

MINDLAB

Onlineplatform voor mentaal welzijn

Door vroeg in te zetten op mentaal welzijn, kan een traject bij de psycholoog vaak worden vermeden. Mindlab ontwikkelde een wetenschappelijk gefundeerd onlineleerplatform dat daartoe allerlei hulpmiddelen aanreikt. 

Volledig dossier

Trends Impact Award voor Digitalisering

HAPPY HOURS MARKET

Tegen voedselverspilling

Sinds 2019 neemt Happy Hours Market onverkochte goederen terug van supermarkten om ze via een app tegen halve prijs door te verkopen aan zijn klanten en het overschot te verdelen onder verenigingen.

Volledig dossier

LITA.CO

Platform voor projecten met impact

De Franse start-up Lita.co, een pionier in crowdfunding en crowdlending met impact, heeft zich enkele jaren geleden in België gevestigd en heeft al zo’n vijftig projecten gefinancierd.

Volledig dossier

SHAYP

Scholen besparen water met lekdetectie

Het Brusselse Shayp ontwikkelde een AI-gestuurde oplossing die waterlekken realtime opspoort. De toepassing wordt geïnstalleerd in 86 Franse scholen. In vijf jaar zullen ze samen meer dan een miljard liter water besparen.

Volledig dossier

TRENDS IMPACT AWARD VOOR VEERKRACHT

Grote bedrijven

BPOST

Stedelijke logistiek kán duurzaam zijn

Pakjesbezorgingen hebben een grote impact op steden en hun bewoners. Daarom bouwt bpost Ecozones uit. Die focussen niet enkel op een uitstootvrije mobiliteit, maar ook op gedragsveranderingen. 

Volledig dossier

PROXIMUS

Telecomspeler zet in op veerkracht

In 2020 lanceerde Proximus zijn bedrijfsstrategie #inspire2022. Daarin definieert de ICT-groep een aantal prioriteiten waarmee ze het verschil wil maken. Veerkracht is een van de duurzame pijlers.

Volledig dossier

VIVAQUA

Drinkwater besparen

Lekken in waterdistributienetwerken zijn duur voor het milieu, de consument en de infrastructuur. Ze zijn het onderwerp van een innovatief actieplan van het Brusselse waterbedrijf Vivaqua.

Volledig dossier

TRENDS IMPACT AWARD VOOR VEERKRACHT

KMO

ANATIS

Afvalwater als bron van inkomsten

Het Belgische Anatis, een in Luik gevestigde industriële aannemer, heeft een gepatenteerd afvalwaterzuiveringssysteem ontwikkeld dat de zuiveringskosten omzet in een bron van ontwikkeling.

Volledig dossier

GALLER

Geen machtsstrijd meer

Sinds de terugkeer van Salvatore Iannello bij Galler is de chocolaterie begonnen aan een nieuwe strategie, waarin belangen samenkomen en worden afgestemd op de planeet.

Volledig dossier

JOB’IN

Economische microkosmos

De Waalse vzw Job’In, opgericht in 1997, biedt een alternatief in de strijd tegen de werkloosheid: de oprichting van een eigen zaak, stevig geworteld in de lokale economie. 

Volledig dossier

Methodologie

^
19 mei – 7 juli 2022

Online kwalificatie via de Trends Impact Scan

Geïnteresseerde bedrijven kunnen hier een online enquête invullen. De kwalificatie omvat:

 • Gegevens van het bedrijf
 • Enkele open over het project dat wordt ingediend en de impact ervan vandaag en in de toekomst
 • Enkele bijkomende Ja/Neen vragen over de houding en organisatie van het bedrijf naar duurzaamheid.

De kwalificatie houdt ook een betaling in van € 150 Gratis tijdens de lanceringsperiode per dossier

^
25 juli – 29 juli 2022

Selectie van de genomineerde bedrijven voor de Deep Dive door de jury

Voor elk van de categorieën wordt een expertgroep samengesteld. De expert groepen evalueren elk ingediende dossier en selecteren die projecten en bedrijven die doorgaan naar de volgende fase van de ‘deep-dive’-screening. Bedrijven en projecten die niet weerhouden zijn, ontvangen een gepaste feedback.

^
1 augustus – 15 september 2022

Live Deep Dive Screening

De genomineerde bedrijven voor de deep dive worden individueel geraadpleegd door de experts van PwC om hun project en initiatieven voor meer duurzaamheid grondig toe te lichten.
Een nominatie voor de deep dive geeft het bedrijf al het voorrecht om het ‘Trends Impact Label – genomineerde’ te dragen.
^
15 - 21 september 2022

Selectie van de genomineerde bedrijven voor de portretten in Trends door de jury

Elk van de deep dives resulteert in een schriftelijk verslag door de PwC experts dat tijdens het feedback-moment met het bedrijf wordt gedeeld. Dit rapport bevat ook adviezen voor verdere verbeteringen. Op basis van deze verslagen beraadslagen de expert groepen opnieuw en beslissen welke bedrijven tot de 5 meest impactvolle behoren voor elk van de categorieën. Al deze bedrijven zullen uiteindelijk ook geportretteerd worden in Trends.

^
10 november 2022
Voorstelling van de 5 meest impactvolle bedrijven per categorie in de Trends Special Duurzaamheid

De genomineerde bedrijven worden op 10 november voorgesteld in de Trends Special Duurzaamheid. Alle andere, niet weerhouden bedrijven, ontvangen het verslag van de deep dive als feedback.

^
15 november 2022
Finale jury en selectie winnaars

Na de presentatie van alle genomineerden in Trends, beraden de expert groepen zich een laatste keer en kiezen ze de winnaars van elke categorie.
De winnende bedrijven hebben het voorrecht om het ‘Trends Impact Label – winnaar’ te dragen.

^
30 november 2022

Uitreiking Trends Impact Awards te Brussel

De winnaars worden tijdens het gala op 30 november bekend gemaakt en in Trends van 1 december 2022.

Juryleden en leden van de expert groepen

Amid Faljaoui

Hoofdredacteur
Trends-Tendances

Ans De Vos

PhD, Chair Next Generation Work: Creating Sustainable Careers
AMS

Benny Debruyne

Redacteur
Trends

Camille Delannois

Redactrice
Trends-Tendances

Christoph Vanderstricht

rbr Expert Circular Economy & Sustainable Value Chains | Strategy & Transformation
PwC

Christophe Charlot

Redacteur
Trends-Tendances

Hugo Marynissen

PhD, Professor Crisis Governance
AMS

Jochen Vincke

Partner, Director in the S&O Industry practice
PwC

Kathleen Vangronsvelt

PhD, Assistant Professor Organizational Behavior & HRM
AMS

Koen Van Hulst

Head of Psychosocial Aspects
Mensura

Koen Vandenbempt

PhD, Dean Faculty of Business & Economics
UANTWERP

Laurent Hublet

Co-founder & Managing Director
BeCentral

Myrte De Decker

Redactrice
Trends

Olivier Mouton

Redacteur
Trends

Robin De Cock

PhD, Academic Director Master in Innovation & Entrepreneurship
AMS

Roeland Byl

Redacteur
Trends

Roy Coppieters

Director, Business Resilience, Continuity & Crisis management
PwC

Serafine Vandebuerie

Partner, People & Transformation
PwC

Séverine Cuvelier

Directeur
Réseau Entreprendre Bruxelles

Silvia Lenaerts

PhD, Vice rector Valorisation & Development; Founder of Sustainable Energy, Air and Water technology
UANTWERP

Steven De Haes

PhD, Dean, Academic Director Executive Master of Enterprise IT Architecture & IT Governance and Assurance
AMS

Stijn Fockedey

Redacteur
Trends

Wayne Visser

PhD, Chair in Sustainable Transformation, Professor of Integrated Value
AMS

Wim Verhoeven

Hoofdredacteur
Trends

Pricing

Trends Impact
Qualification Fee

Een volledig ingevulde Trends Impact Scan en eerste (schriftelijke) feedback door de experten van PwC

€ 150
Gratis tijdens de lanceringsperiode

Trends Impact
Deep Dive & Nomination Fee

Een compleet rapport inclusief een score bepaald door PwC.
De mogelijkheid om het Trends Impact Awards-label te dragen (als genomineerde of winnaar).

 • KMO’s en kleine bedrijven : € 1.000 € 500 (inclusief 1 seat voor de Trends Impact gala-diner)
 • Grote bedrijven : € 2.000

Trends Impact
Gala diner

Toegang tot de gala-avond en -diner

 • Seat : € 325
 • Tafel van 10 personen : € 2.750

Event

De uitreiking van de Trends Impact Awards vindt plaats op woensdag 30 november 2022 in Brussel

18:00Ontvangst & netwerking
19:00Academisch gedeelte in auditoriumstijl met de uitreiking van de Trends Impact Awards 2022
20:30Galadiner aan tafels van 10 personen
22:00Open bar & netwerking

Dress code : business

Wanneer

Woensdag 30 november 2022, vanaf 18u00

Waar

Brussels Expo

Parking

Parking E

Prijs

325 euro (excl. btw) per persoon
2.750 euro (exclusief btw) per tafel van 10 personen

ZIJ ZULLEN ALVAST AANWEZIG ZIJN ALS SPEAKERS:

Brice Le Blévennec

DJ Jimmy Dewit

Pim Niesten

Sébastien Bellin

Steven Laureys

Youssef Kobo

Inschrijven

Noteer de datum van 30 november 2022 in je agenda en reserveer nu je plek voor dit unieke evenement.

Heb je hier vragen over, aarzel dan niet om contact op te nemen met mieke.knabben@roularta.be

Contact

Mélanie Cramazou

Project Manager
0476/79 36 28
melanie.cramazou@roularta.be

Michaël Nevejan

Brand Manager Trends
0496/59 14 45
michael.nevejan@roularta.be

Mieke Knabben

Event Manager
0473/52 49 71
mieke.knabben@roularta.be

Partners

Een initiatief van
Founding partner
Met de steun van
Met waardevolle steun van

Partners

Een initiatief van
Founding partner
Met de steun van
Met waardevolle steun van

© 2022 Roularta Media Group – CopyrightDisclaimerPrivacy PolicyCookie Instellingen